วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

การแสวงโชคในวันที่จันทร์สถิตราศีต่างๆ

การแสวงโชคในวันที่จันทร์สถิตราศีต่างๆ
(ส่วนหนึ่งจากบทความ อ.ศิวเมษ)


ลัคนาราศีเมษ
 ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี เมษ พฤษภ กรกฎ สิงห์ ตุล ธนู มกร และ กุมภ์
ลัคนาราศีพฤษภ ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี พฤษภ มิถุน กันย์ มกร กุมภ์ และ มีน

ลัคนาราศีมิถุน ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศีเมษ มิถุน กรกฎ กันย์ ธนู กุมภ์ และ มีน
ลัคนาราศีกรกฎ ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี เมษ พฤษภ สิงห์ มกร และ มีน
ลัคนาราศีสิงห์ ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี เมษ มิถุน กรกฏ ตุล และ ธนู
ลัคนาราศีกันย์ ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี พฤษภ มิถุน กรกฎ กันย์ ตุล ธนู มกร และ มีน
ลัคนาราศีตุล ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี เมษ มิถุน กรกฏ สิงห์ ตุล ธนู และ มกร
ลัคนาราศีพิจิก ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี พฤษภ กรกฏ สิงห์ กันย์ ธนู มกร และ มีน
ลัคนาราศีธนู ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี เมษ มิถุน กรกฏ และตุล
ลัคนาราศีมกร ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี เมษ กรกฏ กันย์ ตุล มกร กุมภ์ และ มีน
ลัคนาราศีกุมภ์ ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี เมษ มิถุน กรกฏ สิงห์ ตุล ธนู กุมภ์ และ มีน
ลัคนาราศีมีน ควรแสวงโชคในระยะที่จันทร์อยู่ในราศี เมษ มิถุน กรกฏ กันย์ ธนู มกร และ มีน