วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ดวงมีอุปสรรคในความรัก

ในเรื่องของความรักนั้น นอกจากจะวิเคราะห์ที่ภพ “ปัตนิ” หรือ ภพที่เจ็ดของลัคนาแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ดาวแห่งความรักความใคร่อย่างดาว 6 หรือ ดาวศุกร์ร่วมประกอบด้วย เพราะ ปัตนิคือตัวตน หรือ คู่ครองที่จับต้องได้ ส่วนดาวศุกร์ หรือ ดาว 6 นั้นคือนามธรรม ความรู้สึกของความรัก ยกตัวอย่างเช่น ดาวเจ้าเรือนปัตนิได้ตำแหน่งที่ดี และ สถิตในภพภูมิที่ดี ย่อมหมายถึงเจ้าชะตาจะต้องได้คู่ครองที่ดีมีเกียรติ และ ฐานะทางสังคมดี แต่ ในทางกลับกันหากดาว 6 ของเจ้าชะตาสถิตในภพภูมิที่เสียหาย หรือ มีดาวคู่ศัตรูมาบั่นทอน ก็จะทำให้ดีแค่เปลือกนอก เช่น ได้คู่รวยมากให้เงินให้ทองใช้ไม่ขาดสาย แต่ ไม่มีเวลาให้ กลับบ้านเดือนละครั้งทำให้ต้องคิดถึง ต้องเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลา เพราะ ฉะนั้นการที่มีความรักที่สุดใส และ มั่นคง ควรจะต้องวิเคราะห์ทั้งสองจุดประกอบกัน วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนำดวงชะตาสองระบบมาวิเคราะห์ร่วมกัน ดวงซ้ายคือดวงลัคนาเดียว ส่วนฝั่งขวาคือดวงระบบสิบลัคนา เจ้าชะตาเพศชาย เกิดวันศุกร์ ลัคนาสถิตในราศีธนู

จุดที่โดดเด่นในดวงชะตาในมุมของลัคนาเดียวนั้น มีดาว 5 เป็นเกษตรกุมลัคนา จุดนี้ส่งผลให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีเจ้านายอุปถัมภ์ มีที่พึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ดาว 5 เป็นมนตรีทางทักษาให้คุณสองต่อ ในภพกัมมะ มีดาว 41 (คู่วิชาการสถิตอยู่ ) ส่งผลให้เจ้าชะตาประกอบอาชีพครู ส่วนในดวงสิบลัคนานั้น ดาวที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ หรือ ความรู้อย่างดาว 5 ได้ตำแหน่งราชาโชคถือว่าการเรียนดี และ ความรู้ดี มาในสายครู หรืออาจารย์นั้นเข้าโฉลกแล้ว ดวงนี้หัวดี สมองดี ความจำดี

ในมุมของความรักนั้นชัดเจน เพราะในดวงลัคนาเดียวมีดาว 67 ( คู่ศัตรู อุปสรรคแห่งรัก) สถิตร่วมกันในราศีตุลย์ แม้ดาว 6 จะเป็นเจ้าเรือนลาภะ และ สถิตในภพลาภะทำให้หาคู่ง่ายก็ตาม หรือ มีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆ แต่ การที่มีอุปสรรคในความรัก จุดนี้จึงส่งผลให้ความรักไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ในดวงสิบลัคนามีดาว 67 ร่วมกันในราศีมังกร และมีดาวคู่อกหักถึงสองคู่ (ของดเว้นกฎเกณฑ์ในจุดนี้ ท่านที่รับสัจจะมาคงทราบดีว่าเป็นดาวคู่ไหน) ในพื้นฐานแห่งความรักของเจ้าชะตานั้นมีปัญหาพอสมควร

ในมุมปัตนิ หรือ ตัวตนของคู่ ในดวงลัคนาเดียว ดาว 4 มหาอุจน์และเกษตรเจ้าเรือนปัตนิสถิตร่วมดาว 1 เจ้าเรือนศุภะ ดาวทั้งสองดวงสถิตในภพกัมมะ เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะพบรักในวัยเรียน ( ปัตนิเป็นคู่วิชาการ 14 ) หรือ หรือทำงานในสายงานเดียวกัน ในดวงสิบลัคนาตัวตนของคู่จะต้องวิเคราะห์ที่ดาว 6 ไม่ใช่ดาว 4 ดาว 6 เจ้าเรือนปัตนิของตนุเศษ (ลาภะลัคนา) สถิตในราศีมังกร (ภพกะดุมพะลัคนา และ กัมมะตนุเศษ) สถิตร่วมกับดาว 7 (คู่อุปสรรคแห่งรัก) และ ดาว 8 กาลีวันเกิด ส่งผลให้แม้จะหาคู่ได้ง่าย แต่ เจ้าชะตานั้นก็มีอุปสรรคแห่งรักทำให้ต้องอึดอัดใจอยู่เสมอ

ณ ปัจจุบัน ทักษาจรตกภูมิดาวพฤหัสบดี ทำให้ดาว 7 เป็นกาลีจรปี ณ ขณะเวลานี้ จรมาทับลัคนา ผู้เขียนแนะนำให้เจ้าชะตานั้นมีสติในการดำเนินชีวิต ให้ยึดบุญ และ การให้ทาน ฝึกสมาธิขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย เรื่องเงินๆ ณ ตอนนี้ปั่นป่วนหาดีไม่ได้ แต่ มันเป็นแค่ช่วงจังหวะของชีวิตถ้าผ่านได้ ก็ถือว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีติดตัว เจ้าชะตาคงผ่านเคราะห์กรรมในครั้งนี้ไปได้แน่นอน เพราะในดวงชะตานั้น มีดาว 5 โดดเด่นกุมลัคนา