วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตรประและอนุเกษตรต่างกันตรงไหน ทายอย่างไร


.
๑. #เคล็ดลับการดูดวงเกษตร
.
#ท่านอาจารย์บรรเทา จันทร์ศร (อุตรภัทร) ท่านกล่าวว่า ในตำราโหราศ่สตร์ไทย ส่วนใหญ่ ใครมีดาวในดวงชาตาได้ตำแหน่งเกษตร ก็ต้องทายว่า คนนั้น จะมั่นคง เป็นดวงที่ไม่ตกต่ำ แต่เมื่อเรานำมาทายชาตาบุคคลแล้ว ปรากฎว่าคนคนนั้น มีชีวิตที่ยากจนข้นแค่น ชีวิตตกต่ำ ไม่มั่นคงตามดาวเกษตรที่ท่านบูรพาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ ท่านอาจารย์กล่าวว่า “ดวงเกษตรจะเผด็จออกซึ่งพื้นฐาน ว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมอง ดาวประจะอาภัพอับเงินทอง ทำให้ต้องเหนื่อยจากลำบากกาย” คำกลอนนี้จะเป็นการสรุปความของดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตรและตำแหน่งประ ว่าหากดวงชาตาใครได้ตำแหน่งเกษตร ชีวิตก็จะมั่นคง ร่ำรวย หากได้ตำแหน่งประ เจ้าชาตาจะอาภัพเรืองเงินทอง กว่าจะหามาได้ยากเย็นแสนเข็ญ แต่จากประสบการณ์ในการทำนายดวงชาตาของอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตรนั้น ถ้าไม่สังเกตแล้ว จะไม่มีอะไรเกิดกับเจ้าชาตา แต่เจ้าชาตาที่ได้ดาวที่เป็นตำแหน่งเกษตร ผลที่เกิดขึ้น จะมีความล่าช้ามาก ไม่ทันต่อเวลาและหตุการณ์ในปัจจุบัน กล่าวสรุป ดาวพระเคราะห์ตัวใดที่ได้ตำแหน่งเกษตร ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ต้องรอคอย แลต้องรอกันไปเรื่อย จนหมดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
.
#ดางชาตาที่ได้ตำแหน่งเกษตร จะต้องมีถึง ๓ ดวง ไม่มากและไม่น้อยไปกว่า ๓ ดวง จึงจะเห็นผลชัดเจน กล่าวคือ ดาวชาตานั้นจะมีชีวิตที่มั่นคง ไม่มีการตกต่ำ มีแต่จะสูงขึ้นไปเรือย ๆ และอาจถือได้ว่าเป็นดวงชาตาที่สมบูรณ์ที่สุด ถือว่าเป็นดวงชาตาที่เปรียบเสมือนมีไม้ค้ำยันอยู่ ๓ หลัก ถ้าเสียไปหลัก ๑ หลัก อีก ๒ หลัก ก็พอช่วยพยุงได้ หรือเสียไป ๒ หลักก็เหลืออีก ๑ หลัก จึงถือว่าเป็นดวงที่ไม่ตกต่ำไปกว่าเดิม
.
๒. #เคล็ดลับการดูดาวที่ได้ตำแหน่งประเกษตร ท่านอาจารย์บรรเทา จันทร์ศร(อุตรภัทร) กล่าวว่า “ดวงเกษตรจะเผด็จออกซึ่งพื้นฐาน ว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมอง ดาวประจะอาภัพอับเงินทอง ทำให้ต้องเหนื่อยจากลำบากกาย” คำกลอนนี้จะเป็นการสรุปความของดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตรและตำแหน่งประ ว่าหากดวงชาตาใครได้ตำแหน่งเกษตร ชีวิตก็จะมั่นคง ร่ำรวย หากได้ตำแหน่งประ เจ้าชาตาจะอาภัพเรืองเงินทอง กว่าจะหามาได้ยากเย็นแสนเข็ญ แต่จากประสบการณ์ในการทำนายดวงชาตาของอาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า ปร มาจากภาษาบาลี แปลว่า อื่น ๆ ดังนั้น ในการทำนายดาวที่ได้ตำแหน่ง ประ ก็ต้องทาบว่า ไม่ใช่ของตนเอง เป็นของคนอื่น เช่น เจ้าเรือนปัตนิ(คู่ครอง/หุ้นส่วน) ได้ตำแหน่ง ประ ก็ทายว่า คู่ครองที่ได้มาไม่ใช่ของตัวเอง แต่ไปได้คู่ครองของคนอื่นมา หรือถ้าหากคู่ครองที่ได้มายังไม่เป็นของคนอื่น ก็ต้องทายว่า คู่ครองที่ได้มาจะต้องกลายเป็นของคนอื่น เช่น มีชู้ หรือต้องหย่าก้น หรือไปแต่งงานใหม่กับคนอื่น
.
๒.๑ #หากดาวเจ้าเรือนตนุลัคน์ ได้ตำแหน่งประ อยู่ตรงข้ามกับลัคนา ก็ต้องทายว่า ชีวิตเจ้าชาตาส่วนใหญ่จะอุทิศให้แก่คนอื่นอยู่ร่ำไป ส่วนใหญ่จะอุทิศให้คู่ครอง/หุ้นส่วน เรียกว่าคนกลัวคู่ครอง หรือทุ่มชีวิตจิตใจและเวลาให้กับคู่ครอง หรือหุ้นสวน
.
๒.๒ #หากดาวเจ้าเรือนกัมมะ(การงาน) ได้ตำแหน่งประ ก็ทายว่า เจ้าชาตาเรียนมาอย่างหนึ่ง แต่ได้ไปทำงานในวิชาที่ไม่ได้เรียนมา หรือ ได้รับเงินเดือนในที่หนึ่ง แต่ต้องไปทำงานอีกที่หนึ่ง
.
๒.๓ #หากดวงชาตาใคร มีดาวเจ้าเรือนภพปัตนิ ได้ตำแหน่ง ประแล้วมีดาวเจ้าเรือนลัคนา ได้ตำแหน่งประ และมีดาวอีก ๑ ดวง ได้ตำแหน่งประ ตั้งแต่ ๓ ดวงขึ้นไป ส่วนมากจะมีคู่มากกว่า ๑ คน ส่วนใหญ่คู่ที่ได้มาจะเป็นคู่ของคนอื่น และชีวิตคู่ก็จะไม่ราบรืน มีปัญหาต้องหย่าร้างกันในที่สุด
.
๒.๔ #หากดวงชาตาใดมีดาวราหู(๘) นับจากดาวจันทร์(๒) เป็น ๔ เรียกว่าได้เกณฑ์จันทร์(๒) หากดาวราหู(๘) ให้คุณเช่น อยู่ในภพลาภะ เจ้าชาตาส่วนใหญ่จะโชคดีทางด้านการพนัน การเสี่ยงโชค
.
๓. #ดาวอนุเกษตร คือ อะไร มีความสำคัญในการพยากรณ์ดวงชะตาอย่างไร ?

#คำว่าอนุเกษตร คือ เกษตรน้อย เป็นดาวที่ให้คุณรองจากดาวเกษตร มี ๒ ชนิด คือ
.
๓.๑. #ดาวอนุเกษตรที่เป็นประสลับเรือนกัน คือดาวที่เป็นประ ๒ ดวงเล็งกัน ทำให้ประคืนตัวขึ้นมาเป็นอนุเกษตร จะให้ผลเสียตามประ(เสื่อม)ก่อนในระยะแรก แล้วจึงให้ผลดีตามความหมายของเกษตร(ดี)ในภายหลัง ตามคุณภาพของดาวแต่ละดวง เช่น ดาวพูธ(๔) อยู่ในราศีมีน และดาวพฤหัส(๕) อยู่ในราศีกันย์ ดาวพุธ(๔) และดาวพฤหัส(๕) ต่างก็ได้ตำแหน่งประ แต่สับเรือนกัน เราจึงเรียกว่า ประอนุเกษตร จะมีความหมายตามเรือนชาตาของดาวพุธ(๔) และดาวพฤหัส(๕) จะให้ผลเสียในระยะแรก (อายุต่ำกว่า ๓๕ ปี) แต่จะให้ผลดีตามดาวเจ้าเรือนพุธ(๔) และดาวเจ้าเรือนพฤหัส(๕) หลังอายุ ๓๕ ปี เป็นต้นไป
.
๓.๒.#ดาวอนุเกษตรหรือดาวเกษตรแลกเรือน คือดาวเกษตรดวงหนึ่งไปอยู่ในเรือนเกษตรของอีกดวงหนึ่ง และดาวเกษตรอีกดวงหนึ่งไปอยู่ไปอยู่ในดวงเกษตรอีกดวงหนึ่ง เป็นการแลกเรือนกัน แต่ที่สำคัญดาวทั้งสองดวงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งประ เช่น ดาวพุธ(๔) อยู่ในราศีพฤษภซึ่งมีดาวศุกร์(๖) เป็นดาวเจ้าเรือน และดาวศุกร์(๖) ไปยู่ราศีเมถุน ซึ่งมีดาวพุธ(๔) เป็นดาวเจ้าเรือน แบบนี้เรียกว่า ดาวอนุเกษตรแลกเรือน ดาวอนุเกษตรทื่เป็นดาวเกษตรแลกเรือนกัน จะให้ผลแบบดาวธรรมดาที่ให้ผลเป็นกลาง ๆ พื้น ๆ ในระยะแรก แล้วต่อมาจึงให้ผลที่ดี (เกษตร) ในภายหลัง ตามคุณภาพของดาวแต่ละดวง
๓.๓ #อิทธิพลของดาวอนุเกษตร ให้ผลในการก่อร่างสร้างตัวจากการไม่มีอะไรในระยะแรก แล้วมาร่ำรวย มีหลักฐานและฐานะดีในภายหลัง ตามคุณภาพของดาวแต่ละดวง ในการพยากรณ์เหตุการต่าง ๆ หากไม่ได้นำคุณสมบัติของดาวอนุเกษตรมาใช้ อาจทำให้การพยากรณ์ดวงชะตา ไม่ตรงกับความเป็นจริงของเจ้าของชะตา จึงนับได้ว่า ดาวที่ได้ตำแหน่งอนุเกษตรมีความสำคัญอย่างยิ่งในโหราศาสตร์ไทย นอกจากดาวที่เป็นเกษตร เพราะจะทำให้การพยากรณ์ดวงชะตามีความชัดเจนขึ้น ถูกต้องตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเพชรเม็ดเอกของโหราศาสตร์ไทยอีกเรื่องหนึ่ง ขอบคุณบูรพาจารย์ทุกท่านที่ท่านได้คิดค้นอนุเกษตร เพื่อนำมาใช้ในโหราศาสตร์ไทย