วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

เสาร์ชัย ๔ ต้น

เสาร์ชัย ๔ ต้น

ในเรื่องของดาวเสาร์ตามโบราณกาล มักจะกล่าวไว้ในแง่ร้ายอยู่เสมอ โดยให้คำจำกัดที่ว่า “ ทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาร์” ดาวเสาร์มักจะกล่าวถึงความทุกข์ และ ความเหนื่อยยากอยู่เสมอ ครั้งชะตาผู้ใดที่มีดาวเสาร์เข้ากุมลัคนาแล้วไซร์ ชีวิตมักมีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั้งดาวเสาร์เข้าเล็งลัคนา หรือ เสาร์เป็นห้ากับลัคนา ก็ยังถือว่าเป็นดวงภินทุบาทว์ ชีวิตมักอับเฉา โดยเฉพาะเมื่อมหาทักษาเข้าเสวยอายุหรือเข้าแทรกด้วยแล้ว ความร้ายกาจของดาวเสาร์จะบังเกิดเห็นผลได้อย่างชงัก

แม้กระนั้นก็ตามที ใคร ๆ ก็มักมองว่าดาวเสาร์จะให้โทษทุกข์มหันต์ แต่ในแง่คุณอนันต์ก็มีให้พบเห็น แต่ผู้คนมักจะไม่ค่อยเพ็งเล็งกัน จนบรูพาจารย์ได้ทำกันจดบันทึกเรื่องดาวเสาร์ชัย ๔ ต้นไว้ ให้กับผู้ที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ได้ศึกษากันไว้ กล่าวคือ สรรรพสิ่งในโลกนี้เมื่อมีโทษทุกข์ก็ย่อมมีคุณควบคู่กันไป เพื่อโลกนี้เกิดความสมดุล เช่นเดียวกันกับดาวเสาร์ หากชะตาใดที่ดาวเสาร์อยู่ในภพเกณฑ์ ๑ ๔ ๗ หรือ ๑๐ กับลัคนา รวมทั้งกฎกระแสแรงเอื้อมของดาวเสาร์ด้วยแล้ว และดาวเสาร์นี้ได้ยังครองตำแหน่ง เกษตร อุจจ์ มหาจักร ราชาโชค เหล่านี้ด้วยแล้ว ก็จะบันดาลผลดีให้กับเจ้าชะตา สามารถที่จะบรรลุให้ฐานะนั้นมีความมั่นคงและมีความเป็นปึกแผ่น ดังที่ว่า เสาร์ ก็คือ “เสาบ้าน” นี่เอง หากเสาบ้านชะตาผู้ใดนี้มั่นคงแข็งแล้วไซร์ ชีวิตก็จะเจริญมั่นคงถาวร สามารถแตกกิ่งก้านสาขา ตามตำราพฤกษชาตา ที่เปรียบว่า เสาร์คือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้

ดวงชะตาใดที่ปรากฎว่ามีตำแหน่งของเสาร์ชัย ๔ ต้น คือ เสาร์ (๗) ที่สถิตย์ในราศีพฤศภ , ราศีกันย์ , ราศีพิจิก หรือ ราศีมีน บรูพาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าจะมีหลักฐานที่ดี ตามภพตามที่แหน่งดวงชะตานั้น ๆ

พ.อ. ประพิษ สุทธบุตร ได้กล่าวตำแหน่งของดาวเสาร์ (๗) ทั้งสี่ไว้ว่า “ดาวเสาร์แห่งทิพย์”

ดาวเสาร์ในราศีพฤศภ ทำให้เสียงเป็นทิพย์ ดาวเสาร์ครองตำแหน่งมหาจักรในจักรราศีและเป็นราศีประจำลำคอและคอหอย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งเสียง ผู้ใดที่มีดาวเสาร์ในราศีพฤศภสัมพันธ์กับลัคนาแล้วไซร์ ย่อมจะเป็นบุคคลที่วาจาหนักแน่น มีน้ำเสียงไพเราะ เสียงทุ้มกังวาล เมื่อเปร่งเสียงออก

ดาวเสาร์ในราศีกันย์ ทำให้เนื้อเป็นทิพย์ ดาวเสาร์ครองตำแหน่งอุจจาวิสาในจักรราศีและในราศีกันย์เป็นราศีแห่งสตรีสาวพรหมจารีย์ บริสุทธิ์ทั้งร่างกาย หากผู้ใดที่มีดาวเสาร์ในราศีกันย์สัมพันธ์กับลัคนาแล้วไซร์ ผู้ที่พบประสัมผัสกับเจ้าชะตาผู้นั้นจะรู้สึกถึงความซาบซึ้งถึงกิริยาและมารยาทอันดีแท้

ดาวเสาร์ในราศีพิจิก ทำให้หูเป็นทิพย์ ดาวเสาร์ครองตำแหน่งราชาโชคในจักรราศีและครองเกษตรราศีอังคารประจำธาตุน้ำ โดยจะแปรเปลี่ยนสภาพดาวอังคารที่เป็นดาวแห่งนักรบเป็นผู้บรรเลงดนตรีเสียงพิณ อยู่บนสรวงสวรรค์ ไปเสีย จะมีอารมณ์แห่งศิลป์ที่จะฟังเสียงดนตรีอันไพเราะ หากผู้ใดที่มีดาวเสาร์ในราศีพิจิกสัมพันธ์กับลัคนาแล้วไซร์ ย่อมจะเป็นบุคคลที่หูไวมาก ได้ยินเสียงใกล้ไกลได้อย่างชัดเจน

ดาวเสาร์ในราศีมีน ทำให้ตาเป็นทิพย์ ดาวเสาร์ครองตำแหน่งพุทธจริตในราศีมีนอันมีดาวพฤหัสเป็นดาวเรือนเกษตรธาตุน้ำ คือมักจะรู้เห็นตามสิ่งที่เป็นจริง สุขุมเยือกเย็น มีอารมรณ์แห่งการรู้เห็นเปรียบเสมือนประหนึ่งดั่งตาทิตย์ ผู้ใดที่มีดาวเสาร์ในราศีมีนสัมพันธ์กับลัคนาแล้วไซร์ จะมีนัยย์ตาที่ไวเป็นพิเศษ หากเป็นทางโลกก็ไม่มีโรคแห่งนัยย์ตา ไม่เป็นคนสายตาผิดปกติ ไม่ตัดแว่นสายตาบ่อยนัก

( ศึกษาโหราศาสตร์ ตามแนวทางอาจารย์ เทพย์ สาริกบุตร )