วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

อุดมเกณฑ์

อุดมเกณฑ์ คือ ดาวเคราะห์ตามลัคนาในราศีบังคับเช่นเดียวกับองค์เกณฑ์ แต่เรียกชื่อเป็นอุดมนำหน้าคือ

คำว่าอุดมเกณฑ์ แปลตามศัพท์ว่า ดีมาก หรือสุขสบาย สวยงาม

ตามคัมภีร์โลกธาตุของพระพรหมุนี แห่งวัดราชประดิษฐ์ ท่านได้กล่าวไว้ว่า ดาวที่อยู่ในภพต่าง ๆ ต่อไปนี้ ได้ตำแหน่ง เป็นอุดมเกณฑ์ และท่านอาจารย์บรรเทา จันทรศร(อุตรภัทร) ท่านได้แต่งเป็นกาพย์ไว้เพื่อให้ จำง่าย ๆ ดังนี้

ปัศวะมีพระเคราะห์ ภุมม์ศุกร์เกาะพระจันทร์สูรย์
เรือนดีทวีคูณ กัมมะกูลอริเขา

นระคือโสโร วุโธคือชีโวศุโกรเล่า
สหัชช์ตนุพันธุเคล้า เอาปัตนิและลาภา

อัมพุคือภุมโม ชีโวโสโรและโสรา
พันธุแลปุตตา แลศุภาว่าสำคัญ

กีฏะคืออสุรินทร์ ทั้งภูมินทร์สหัชช์พัน
ปัตนิศุภะอัน วินาสน์นั้นอุดมเกณฑ์

1. อุดมนระ คือบุคคลที่มีลัคนาในราศีนระ แล้วมีดาวเคราะห์ ๔ ๕ ๖ กุมลัคนาหรือเป็น ๓, ๔, ๗, ๑๑ แก่ลัคนา เรียกว่าดาวเคราะห์นั้นได้อุดมเกณฑ์ ท่านว่าเจ้าชะตาจะไม่รู้จักเข็ญใจเลย

2. อุดมอัมพุ คือ บุคคลที่มีลัคนาในราศีอัมพุ แล้วมีดาวเคราะห์ ๓ ๕ ๗ ๘ เป็น ๔, ๕, ๙ แก่ลัคนา เรียกว่าดาวเคราะห์นั้นได้อุดมเกณฑ์

3. อุดมกีฎะ คือบุคคลที่มีลัคนาในราศีกีฏะ แล้วมีดาวเคราะห์ ๓ ๘ เป็น ๓, ๗, ๙, ๑๒ แก่ลัคนา เรียกว่าดาวเคราะห์นั้นได้อุดมเกณฑ์

4. อุดมปัสวะ คือบุคคลที่มีลัคนาในราศีปัสวะ แล้วมีพระเคราะห์ ๑ ๒ ๓ ๖ เป็น ๖, ๑๐ แก่ลัคนา เรียกว่าดาวเคราะห์นั้นได้อุดมเกณฑ์

ในการทำนายดวงชาตาอันดับแรกก็ต้องตรวจดูว่าลัคนาอยู่ในราศีอะไร และมีดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งอยู่ในภพที่ท่านได้กำหนดไว้ ดาวเคราะห์ดวงนั้นก็ได้อุดมเกณฑ์ ในการทำนายก็ทำนายตามดาวเจ้าเรือนที่ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ เช่น เจ้าเรือนกฎุมภะ(การเงิน) ได้อุดมเกณฑ์ ก็ทายว่าดวงชาตานั้นมีเงินมาก ดาวกัมมะ(การงาน) ได้อุดมเกณฑ์ ก็ทายว่ามีงานมาก ดาวลาภะได้อุดมเกณฑ์ ก็ทายว่ามีลาภมาก หากเจ้าเรือนปัตนิ ได้อุดมเกณฑ์ ก็ทายว่า มีคู่มาก อย่างน้อยก็เกินหนึ่งคน

หากดาวที่ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เป็นดาวเจ้าเรือนทุสนะภพ(อริ มรณะและวินาสน์) ท่านอาจารย์บรรเทา จันทรศร(อุตรภัทร์) ท่านกล่าวว่าไม่ควรทายว่าร้ายจะกลายเป็นดี ตัวอย่าง เจ้าเรือนอริได้ตำแหน่งเกณฑ์ เจ้าเรือนอริ หมายถึงโรคภัย หนี้สิน ศัตรู คนใช้ บริวาร อุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิต โจรภัย และความทุกข์ระทม ปกติเจ้าเรือนอริไปสถิตในภพใดดาวเจ้าเรือนนั้นก็จะมีศัตรูหรืออุปสรรค หรือโรคภัย เช่น เจ้าเรือนอริอยู่เรือนกฎุมภะ(การเงิน) หรือร่วมกับดาวเจ้าเรือนกฎุมภะ ก็จะทำให้ดวงชาตานั้นมีหนี้สินมาก ปกติถ้าไม่ได้อุดมเกณฑ์ก็มีหนี้สินเล็กน้อย แต่ถ้าดาวเจ้าเรือนอริอยู่เรือนกฎุมภะหรือร่วมกับดาวเจ้าเรือนกฎุมภะ ก็จะมีหนี้มากเป็นแสนเป็นล้าน หรือมีโรคภัยที่ร้ายแรง ยากที่จะรักษาให้ขาดได้

หรือหาก เจ้าเรือนอริอยู่เรือนปัตนิ(คู่ครอง/หุ้นส่วน)หรือร่วมกับดาวเจ้าเรือนปัตนิ และได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ ก็จะเป็นดางชาตาที่หาคู่ที่ถูกใจได้ยาก หากมีคู่ที่ถูกใจก็มักจะเป็นคู่ที่ขี้โรคมีโรคภัยไข้เจ็บต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาบาลอยู่เสมอ บางครั้งก็จะมีปัญหาอุปสรรค ความคิดความเห็นไม่ลงรอยกัน อาจจะต้องแยกกันอยู่หรืออาจจะมีการหย่าร้างกันในที่สุด

ท่านอาจารย์ธนเทพ ปฏิพิมภาคม โหราศาสตร์ไทยเพื่อปวงชน ท่านกล่าวว่า

“แต่ถ้าเจ้าเรือนอริ เป็นอุดมเกณฑ์ ก็แปลว่า ปัญหา อุปสรรรค์ ศัตรู หนี้สิน ฯลฯ ก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ก็คือมีมากนั่นเอง
แล้วยิ่งถ้าดาวได้ตำแหน่งเป็นอุจจ์ [ มาก,หนักใจ, สาหัส ] … ด้วยแล้วละก้อ … ตัวใครตัวมันกันละ ! …
… ถ้าดาวได้ตำแหน่งประ [ อ่อน ] … ก็ยังนับได้ว่า … พอทนอยู่ …

… หากเจ้าเรือนมรณะเป็นอุดมเกญฑ์ ก็แปลว่า มรดก การเดินทาง ความเสียหาย ความตาย ฯลฯ ก็จะเป็นเรื่องที่ประสบพบเห็นกันได้บ่อยๆ ส่วนจะเป็นหนัก หรือเบา ก็ดูกันที่จะเป็น อุจจ์ ประ มหาจักร ราขาโชค ฯลฯ กันแบบไหน …

… ส่วนถ้าเจ้าเรือนวินาสน์ เป็นอุดมเกณฑ์ ก็แปลว่า จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ความทุกข์ ความล้มเหลว จิตใจเศร้าหมองฯลฯ
ได้บ่อยครั้ง ส่วนจะทุกข์มากทุกข์น้อย ก็แล้วแต่คุณภาพหรือตำแหน่งของดวงดาว …
… ดาวเจ้าเรือนที่ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ และไปอยู่ภพเรือนอะไร ก็จะมีผลตามนั้น เช่น …
… ในดวงหญิงถ้าตนุลัคน์ไปอยู่เรือนอริ เจ้าชาตาก็จะเป็นเมียน้อยของเขาไปเรื่อยๆ …
… ในดวงชายมีดาว อยู่หลายดวงในเรือนปัตนิ เจ้าชาตาก็จะมีคู่ไปอย่างไม่จบสิ้น …
… สรุปหลักๆได้ว่า … เจ้าเรือนอะไร ไปอยู่เรือนอะไร ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์์ เจ้าเรือนนั้นๆ หรือเรือนนั้นๆ จะอุดมสมบูรณ์ไปในเรื่องราวนั้นๆ ในทันที … มากน้อย สาหัสแค่ไหนอยู่ที่คุณภาพของดวงดาวเรือนที่ไปอยู่ ในพื้นดวง …

ขออนุญาตอาจารย์ธนเทพ ปฏิพิมภาคม โหราศาสตร์ไทยเพื่อปวงชน นำข้อความบางตอนและภาพมาใช้ครับ