วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

วิธีดูสมพงศ์ในดวงชะตา

 

อนึ่ง ในการดูดวงชะตาสมพงศ์นี้ ก็เพื่อจะตรวจดูว่า การคบหามิตรจะดีหรือชั่วตลอด จนการสู่ขอภริยา หรือสามี เรียกว่า ดูสมพงศ์ ถ้าพิจารณาดูสมพงศ์ของหญิงชายทั้งหลาย ให้พิจารณาดูที่ลัคนาและที่จันทร์ในดวงชะตาของคนทั้งสองนั้นและถ้าว่าลัคนาและจันทร์ อยู่ร่วมกันแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองดีนัก

อนึ่งให้ถ้าพิจารณาดูเลข ลัคนากุม ถ้าหากเลขนั้น เป็นคู่มิตรกัน นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จะมีความสุขความเจริญ และที่เป็นคู่มิตรแก่กันนั้น ดังนี้

อาทิตย์ (๑) เป็นมิตร กับ ครู (๕)
จันทร์ (๒) เป็นโฉมตรู กับ พุธ (๔)
ศุกร์ (6) ปากหวาน กับ อังคาร (๓)
ราหู (4) กับ เสาร์ (๒)
เรียกว่า สมเคราะห์ หรือ ศุภเคราะห์ แต่ถ้าหากเลขที่ลัคนากุมนั้นเป็นศัตรูกันหรือ เป็นบาปเคราะห์ ไม่ดี ย่อมเบียดเบียนกัน ดังนี้คือ :

อาทิตย์ (๑) ผิดกับ อังคาร (๓)
(๔) อันธพาล วิวาทกับราหู
(6) ศุกร์ (๖) กับเสาร์ (๒) เป็นเสียนศัตรูกัน
จันทร์ (๒) กับครู (๕) เป็นอริต่อกัน

อีกประการหนึ่ง ให้พิจารณาดูราศี คือ ให้พิจารณาดู ในราศีที่ลัคนาสถิตอยู่ด้วยว่า ราศีนั้นเป็นคู่มิตรกันหรือเป็นคู่ศัตรูกัน เช่น ราศี ๑ คือ ราศีตุลย์ กับราศีที่ ๕ คือ ราศีเมถุน และธนูเป็นมิตรกัน ราศีที่ ๒ คือ ราศีกันย์ และราศีมีน กับราศีที่ ๔ คือ ราศีกรกฎ และ ราศีมังกร เป็นคู่มิตรกัน ราศีที่ ๒ คือ ราศีสิงห์ ราศีกุมภ์ กับราศีที่ ๖ คือ ราศีพฤษภ กับ ราศีพฤศจิก เป็นราศีคู่มิตรกัน ย่อมจะเจริญ ดีนัก

ถ้าลัคนาไปสถิตในราศีที่เป็นศัตรูกันคือ ราศีที่ ๑ ได้แก่ราศีตุลย์ ราศีที่ ๓ ได้แก่ ราศีสิงห์ กับราศีกุมภ์ ราศีที่ ๒ ได้แก่ราศีกันย์ กับราศีมีนที่ ๕ ได้แก่ราศีเมถุน และราศีธนู ราศีที่ 5 คือราศีพฤษภ และราศีพฤศจิก กับที่ ๒ คือ ราศีเมษ เป็นศัตรูกัน ย่อมเบียดเบียนกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความราบรื่น ไม่มีความเจริญ

โดยเฉพาะในดวงชะตานั้น ถ้าหากว่าในราศีเดียวกัน มีพระเคราะห์ที่จัดว่าเป็นคู่มิตร คู่ธาตุ ร่วมอยู่ในราศีเดียวกัน ย่อมจะนําความเจริญมาสู่กัน

เมื่อพิจารณาดูการวิวาห์กันนั้น ถ้าในดวงชะตาของหญิงชายทั้งสองนั้น มีดาวอังคาร กับดาวสุกร์ อยู่ร่วมกันในราศีใดราศีหนึ่ง ของดวงชะตาคู่นั้น จัดว่าการวิวาห์ของคนทั้ง สองนั้นดียิ่งนักแล

 โคลง ๔ เทวดาเสวยอายุ

อาทิตย์หก (6) ต่อตั้ง          พรรษา
จันทร์สิบห้า (๑๕) คณนา       นับได้
อังคารแปด (๔) พุธา       สิบเจ็ด(๑๗)
เสาร์สิบ (๑๐) กําหนดให้         โลกรู้กําลัง ฯ

 พฤหัสบดีสิบเก้า (๑๕)    สืบสนอง
อสุรินทร์สิบสอง (๑๒)    เช่นนี้
ศุกร์ยี่สิบเอ็ด (๒๑) กองกอบเกตุ เก้า(๙) นา
ทวยเทพนพเคราะห์นี้     ท่านเลี้ยงรักษา ฯ