วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

จันทร์-ครุ-สุริยา

“ทวารทั้งสี่นั้น         กรกฎา
ตุลย์ เมษ มกรา      ครบถ้วน
จันทร์ ครุ สุริยา       สถิตอยู่
ได้จักรดังนี้ล้วน       ยิ่งล้ำใครเสมอ”

 

ดวง ๒ ๕ ๑ ทั้ง ๓ ดวงนี้ สถิตอยู่ในราศีทวารทั้ง ๔ จะเป็นราศีเดียวกัน หรือคนละราศีก็ได้ แต่ต้องอยู่ในราศีทวารก็แล้วกัน ดวงชาตานั้นจะเหมือนกับพลุลอยฟ้า หาคนเปรียบมิได้ทีเดียว ดวงจันทร์ ครุ สุริยา พวกโหรกำลังนิยมกันมาก ถึงแม้จะไม่ใช่อาทิตย์ จันทร์ พฤหัส จะเป็นดาวอื่น ๆ ก็ได้ หากสถิตอยู่ในราศี

จนครบ ๔ ราศีทวาร และมีลักษณะสถิติอยู่ด้วย ท่านเรียกว่าดาวจตุสดัยเกณฑ์ ให้คุณอย่างยิ่งเหมือนกัน

 

โดยเฉพาะดาว ๒ ๕ ๑ เป็น ดาวศุภเคราะห์ทั้งนั้น และเป็นคู่มิตรกันด้วยให้คุณทางบุญฤทธิ์ ถ้าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ให้คุณทางอิทธิฤทธิ์ หรือเรียกว่า ดวงตุ๊กตาล้มลุก คือจะพุ่งก็พุ่งมาอย่างรวดเร็ว ถึงคราวจะตกก็ตกอย่างรวดเร็ว เป็นแบบชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน เพื่อเป็นการจำง่าย ๆ ท่านจึงเขียนเป็นโคลงไว้ ดังนี้

กฏเกณฑ์บังคับนั้นคือ ดาวตรีเทพทั้งสามดวง ประกอบด้วย อาทิตย์ จันทร์ พฤหัสบดี สถิตย์อยู่ในราศีทวารอันมีราศีเมษ มังกร กรกฏ ตุลย์ จะอยู่ในราศีเดียวกันหรือต่างราศีก็ได้ ถือกันว่าเป็นดวงของผู้มีความรู้ความสามารถ ดวงตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดและนักโหราศาสตร์นิยมยกมาประกอบการเรียนคือ ดวงของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ปราชญ์แห่งสยาม