วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

กาลจักรลัคน์จร คำพยากรณ์ลัคน์จร

18 มิ.ย. 2021
307
การอ่านความหมายของลัคน์ ที่กำลังจรอยู่ตามราศีต่างๆ แบบว่าลอกมาจากตำราแบบไม่มีดัดแปลงใดๆ ได้ดังนี้ 

ลัคน์จรอยู่ราศีประเภท คำพยากรณ์ ความหมาย
 นระ  ลัคน์จรตกนระจะมีชัย

ทำการใดได้สำเร็จทุกสถาน

จะเกิดผลสินทรัพย์นับประมาณ

สุขสำราญรื่นใจไร้ โรคา

 จะเกิดโชคชัย ทำการใดก็จะสำเร็จ

เป็นช่วงที่ดีของชีวิต

 ปัสสะวะ  ลัคน์จรตกปัสสะวะ จะเจ็บป่วย

เกิดลมเหน็บยอกเสียดเบียดสังขาร

ถ้าไข้หนักจักถึงแก่ชีวา

เมื่อ พฤฒา ทับลัคน์จักเกิดเป็น

 จะเจ็บป่วยเป็นไข้

อาจถึงตายได้ ถ้าเข้าเกณฑ์ฆาต

ปัสสะวะชีโว

 อำพุ  ลัคน์จรตกอำพุเกรงศัตรู

มาโจมจู่ก่อกรรมทำยุคเข็ญ

เดินทางไกลไม่เหมาะเคราะห์ลำเค็ญ

โจรจะเข่นฆ่าตนชนม์บรรลัย

 จะมีศัตรูปองร้าย

 

 กีฏะ  ลัคน์จรตกกีฏะจะเปรื่องยศ

เกียรติปรากฏเรืองรุ่งพุ่งไสว

อีกตำแหน่งจะประเสริฐเลิศอำไพ

และท่านไท้ทรงประทานให้พานทอง

 จะมีชื่อเสียง ได้ยศศักดิ์

 

อ่านมาถึงตอนนี้  อะไรจะเป็นการพยากรณ์ที่ง่าย ขนาดน้านนนนน….!!!   หลายคนอาจสงสัย   ยัง..ยังไม่จบครับ ยังต้องพิจารณากันต่ออีกแยอะแยะ คำพยากรณ์ในตารางข้างบน ยังเป็นแค่โครงเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก  ในความเป็นจริง อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังคำพยากรณ์ข้างบน หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ และอาจมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับคำพยากรณ์ข้างบนก็เป็นได้ ต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นๆ อีก  หัวใจสำคัญคือ  หลังจากคำนวณจนทราบว่าลัคนากำลังจรอยู่ในราศีอะไร และเป็นราศีประเภทไหน เหตุการณ์เด่นๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (ถ้าองค์ประกอบอย่างอื่นครบ) จะเป็นดังคำพยากรณ์ ดังที่แสดงในตารางข้างบน

ในการพยากรณ์ดวงชะตาโดยศาสตร์กาลจักรลัคน์จร จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ

1. หลักในการพยากรณ์ทั่วๆไป

  1. ราศีที่ลัคนาจรไปอยู่ เป็นเรือนอะไรของดวงเดิม ( ตนุ กดุมภะ สหัสชะ พันธุ ปุตตะ อริ  ปัตนิ มรณะ ศุภะ กัมมะ ลาภะ วินาสน์ )  ถ้าลัคนาจรไปอยู่ราศีที่ดี (นระ  กีฏะ )  และยังเป็นเรือนที่ดีของดวงเดิม เช่น ศุภะ ลาภะ  คำพยากรณ์ของกาลจักรลัคน์จรยิ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง   และยิ่งเจ้าเรือน(ดาว)   ศุภะ ลาภะ ของดวงเดิม ได้ตำแหน่งดีๆเช่น เกษตร อุจจ์ มหาจักร ราชาโชค  ก็ยิ่งดีใหญ่ และถ้าเจ้าเรือน(ดาว)นั้น มาสัมพันธ์กับลัคนาเดิม ก็ยิ่งดีสุดๆ
  2. ในทางตรงกันข้าม ถ้าลัคนาจรไปอยู่ราศีที่ไม่ดี (ปัสสะวะ  อำพุ )  และยังเป็นเรือน ทุสถานะของดวงเดิม คือ อริ มรณะ วินาสน์   คำพยากรณ์ของกาลจักรลัคน์จรยิ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง (ในทางที่ไม่ดีนะจ๊ะ)  และยิ่งเจ้าเรือน(ดาว)  อริ มรณะ วินาสน์ ของดวงเดิม มาสัมพันธ์กับลัคนาเดิม ก็ยิ่ง สยองละครับท่าน!!  และก็ยิ่ง ดับเบิ้ลสยอง ถ้าช่วงนั้น มีดาวประเภทบาปเคราะห์  ราหู  เสาร์ อังคาร มาทับ หรือเล็งลัคนาเดิม
  3. อีกกรณีหนึ่งคือ ถ้าลัคนาจรไปอยู่ราศีที่ดี (นระ  กีฏะ ) แต่เป็นเรือนทุสถานะของดวงเดิม (อริ มรณะ วินาสน์)  หรือ ลัคนาจรไปอยู่ราศีที่ไม่ดี (ปัสสะวะ  อำพุ ) แต่เป็นเรือนที่ดีของดวงเดิม(เช่น ศุภะ ลาภะ)  คำพยากรณ์ก็จะไม่ค่อยเด่นชัด ดีมั่งไม่ดีมั่ง จะเป็นลักษณะ ปนๆกันไป
  4. โดยทั่วไป ลัคนาจรไปอยู่ราศีที่ไม่ดี (ปัสสะวะ  อำพุ ) และช่วงนั้น มีดาวประเภทบาปเคราะห์  ราหู  เสาร์ อังคาร มาทับ หรือเล็งลัคน์ในดวงเดิม เจ้าดวงชะตาก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้ว
  5. โดยทั่วไป ลัคนาจรไปอยู่ในเรือน ทุสถานะ อริ มรณะ วินาสน์   และเจ้าเรือน ทุสถานะเหล่านั้น โดนเบียน (ทับ เล็ง เสียบข้าง90องศา) โดยดาวคู่ศัตรู   เจ้าดวงชะตาก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วเหมือนกัน
  6. เหตุการณ์ร้ายๆ ในข้อ 2 , 3 , 4 , 5  อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้า ลัคนาเดิม มีดาวดีๆ กุมลัคนาอยู่ เช่น ดาวเกษตร อุจจ์  มหาจักร ราชาโชค  หรือถ้าเกิดก็อาจไม่ร้ายแรงนัก

หลักการที่อธิบายข้างบนเป็นหลักการพื้นฐานของการพยากรณ์ ตามวิธีของกาลจักรลัคน์จร  อันที่จริงในตำรายังกล่าวถึง การพยากรณ์เมื่อลัคนาจร ไปอยู่ในเรือนต่างๆของดวงเดิม ซึ่งไม่ได้นำมาแสดงที่นี้เนื่องจากจะมีรายละเอียดมากเกินไป ผู้ใดสนใจก็ลองไปหาซื้อตำรามาอ่านเองได้ เช่นคัมภีร์ กาลจักร-ลัคน์จร ของ อ. เชย บัวก้านทอง

2. หลักการพยากรณ์เรื่องฆาฏ

  1. ฆาฏปัสสะวะชีโว  ว่าด้วยลัคนาจรตกราศีปัสสะวะ  แล้ว ดาวพฤหัสจรมาทับลัคนาเดิม  ถ้าครบองค์ประกอบอื่นๆเจ้าชะตาอาจถึงตาย บรื๋อ
  2. ฆาฏนระโสโร  ว่าด้วยลัคนาจรตกราศีนระ  แล้ว ดาวเสาร์จรมาทับลัคนาเดิม   ถ้าครบองค์ประกอบอื่นๆเจ้าชะตาอาจสิ้นชีวิต ..สยอง
  3. ฆาฏอำพุภุมโม ว่าด้วยลัคนาจรตกราศีอำพุ แล้ว ดาวอังคารจรมาทับลัคนาเดิม   ถ้าครบองค์ประกอบอื่นๆเจ้าชะตาอาจสิ้นชีวิต ..สยอง
  4. ฆาฏอสุรินโท ว่าด้วยลัคนาจรตกราศีกีฏะ  แล้ว ดาวราหูจรมาทับลัคนาเดิม ถ้าครบองค์ประกอบอื่นๆเจ้าชะตาอาจถึงตายเหมือนกัน

เวลาอ่านตำราเรื่องฆาฏของกาลจักรลัคน์จร แล้วสยอง .. อะไรมันจะตายง่ายขนาดนั้น..  ที่จริงผู้เขียนตำราได้เตือนให้ระมัดระวังในการใช้ บ่อยครั้งที่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปดังที่พยากรณ์ เพราะจริงๆแล้วรายละเอียดเรื่องฆาฏต่างๆมีมาก  ดังนั้นบทความชุดนี้จึงจะยังไม่กล่าวถึงเรื่องฆาฏ กลัวพลาด ฮับ