วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ดาวประ ต่ำต้อย ด้อยค่า ไม่มั่นคง