วัน อาทิตย์ เวลา 15:53   น.

 

อัตตะ

หินะ

ธนัง
ปิตา
มาตา

โภคา

มัชฌิมา

ตนุ

กดุมภะ

สหัชชะ

พันธุ

ปุตตะ

อริ

ปัตนิ

มรณะ

สุภะ

กัมมะ

ลาภะ

พยายะ

ทาสา

ทาสี
   
                 

อาตมา

ทาสา

สิทธิโชค
 
โภคสมบัติ
 
มหาโจร

อุบาทว์

อุปถัมภ์

อัตตะ

สักกะ

ญาติ
 
ธนัง
 
เคหัง

นาวัง

ภริยัง
 
 

วันโลกา

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

 

ดิถีวาสนา

อัตตะ
ขึ้น 2 ค่ำ
แรม 8 ค่ำ
หินะ
ขึ้น 3 ค่ำ
แรม 9 ค่ำ
ธนัง
ขึ้น 4 ค่ำ
แรม 10 ค่ำ
ปิตา
ขึ้น 5 ค่ำ
แรม 11 ค่ำ
มาตา
ขึ้น 6 ค่ำ
แรม 12 ค่ำ
โภคา
ขึ้น 7 ค่ำ
แรม 13 ค่ำ
มัชฌิมา
ขึ้น 8 ค่ำ
แรม 14 ค่ำ
ตนุ
ขึ้น 1,9 ค่ำ
แรม 15 ค่ำ
กดุมพะ
ขึ้น 10 ค่ำ
สหัชชะ
ขึ้น 11 ค่ำ
พันธุ
ขึ้น 12 ค่ำ
ปุตตะ
ขึ้น 13 ค่ำ
อริ
ขึ้น 14 ค่ำ
ปัตนิ
ขึ้น 15 ค่ำ
มรณะ
แรม 1 ค่ำ
ศุภะ
แรม 2 ค่ำ
กัมมะ
แรม 3 ค่ำ
ลาภะ
แรม 4 ค่ำ
วินาศนะ
แรม 5 ค่ำ
ทาสา
แรม 6 ค่ำ
ทาสี
แรม 7 ค่ำ
 
 
 
 
 
   

4
6
4